PKKMB 2018

PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) 2018 UMN Al Washliyah

Selamat datang dan selamat bergabung di UMN Al Washliyah

Pembukaan PKKMB dihadiri oleh
Ketua Umum Al Jam’iyatul Washliyah Dr. H. Yusnaf Yusuf, M.Sc., Ph.D
Sekjen PB Al Washliyah Drs. H. Masyhuril Khamis, SH., MM
Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dr. Ir. H Amran Arifin, MM
Ketua PW Al Washliyah Prof. Dr. Syaiful Akhyar, MA
Kepala BNN SUMUT Brigjen Pol Marsauli Siregar
Rektor UMN Al Washliyah H. Hardi Mulyono Surbakti, SE., M.AP
Wakil Rektor I Dr. H. Firmansyah, M.Si
Wakil Rektor II Dr. H. Ridwanto, M.Si
Wakil Rektor III Drs. H. Milhan, M.A
Wakil Rektor IV Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M.Si., Ph.D

Dan seluruh civitas akademika UMN Al Washliyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

108 Views
Bahasa